Slide image
Verdens første, rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking