Deltagerne i prosjektet TAREDYRKINGSFARTØY2020 var 25.-26. april på besøk hos Seaweed AS, lokalisert på Værlandet Bulandet. Sammen med Værlandet Fiskeredskap AS har de utviklet et innovativt taredyrkningsanlegg, og driver fullskala produksjon og salg av sukkertare og butare som matprodukter til forbruker.

Formålet med besøket var å se deres taredyrkningsanlegg og hvordan de høster. Vi takker for at Daniel og Ruben Fedøy hos Seaweed AS tok imot oss, og bidro aktivt inn i prosjektet med solid erfaring, samt gode og viktige innspill for videre arbeid med utvikling av taredyrkingsfartøyet.

Det vises til http://www.seaweedfromnorway.no og www.vaerlandetfiskeredskap.no for mer informasjon om hva de holder på med.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.