Konseptet

Servicefartøy (oppdrettskatamaran) med tarehøstingsfunksjon

Marked

Akvakulturregisteret angir at det ble solgt henholdsvis 60, 149 og 169 tonn tare i Norge i 2016, 2017 og 2018. Det er en lav mengde for fartøyskonseptene som er vurdert til å ha en høstekapasitet på opptil 40 tonn per time under effektiv produksjon. Totalkonseptet ser for seg en fremtid med langt større totalvolum, og prosjektet ser for seg en trinnvis innfasing av ulike fartøyskonsept i marked.

Fartøy

Taredyrkingsfartøyene vil være sesongbaserte og vil derfor utvikles ved bruk av modulbaserte systemer. Fartøyene består av en kombinasjon av eksisterende fartøystyper (taretrålere og service-/ oppdrettsfartøy under 15 meter) og nyutviklede fartøy.  Ut fra produksjonsvolum (og behov for tilpasning av fartøy) vil fartøy 1) kunne brukes i 2020, fartøy 2) være aktuelt for bruk ca. 2025 og fartøy 3) aktuelt for bruk i 2030.

Håndtering

Tare degraderes relativt raskt i luft, og bør ved mellomlagring i luft være ferdig prosessert og stabilisert i løpet av 24 timer uten å vesentlig utsettes for ferskvann og sollys. Mellomlagring i sjøvann kan gi bedre kvalitetsbevaring, men gir redusert tørrstoffinnhold og tap av karbohydrater. Tørking, frysing og ensilering er aktuelle alternativer for konservering av taren ombord i fartøy. Ensilering er sett på som et godt alternativ, fordi det ikke krever tilført energi. For å utføre ensilering fleksibelt og robust er kar med lokk og dreneringsplugger sett på som det foreløpig beste alternativet for mindre fartøy. Ved ensilering er det en fordel å kutte opp taren da lagringstettheten blir omtrent det dobbelte av å ikke kutte den opp og en får utnyttet lagringsenhetene mye bedre.

Forskning for videre utvikling

Prosjektet har identifisert følgende områder som anses som sentrale for realisering og vekst av industrialisert taredyrking i Norge:

  • Bioraffinering for verdiutnyttelse av hele biomassen
  • Anvendelsesområder som krever store volumer.
  • Taredyrkingsanlegg, som muliggjør kostnadseffektiv  drift i alle faser og som kan brukes på eksponerte lokaliteter