Det er stor og felles entusiasme for potensialet for taredyrkingsnæringen i årene fremover.

14. februar 2017 var det Kick-off møte i Kristiansund for deltakerne i prosjektet Taredyrkingsfartøy 2020. Representanter fra alle partnerne var til stede for å bli bedre kjent og diskutere veien videre. Prosjektet vil være viktig for å bygge opp industriell taredyrking til en lønnsom industri. De første oppgavene i prosjektet vil være å analysere marked og behov, samt definere krav til fartøyet.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.