Prosjektet skal etablere verdens første, rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking og fartøyet skal tjene alle faser innen taredyrking.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle framtidsrettet konsept for taredyrkingsfartøy, inkl. fartøydesign, håndteringsteknologi og dekksutrustning, og løsninger for lagring og kvalitetsbevaring av tare som muliggjør industriell og høykapasitets taredyrking, på en sikker, effektiv og kvalitetsbevarende måte.