Prosjektet skal etablere verdens første, rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking og fartøyet skal tjene alle faser innen taredyrking.

Prosjektet vil bidra til grunnlaget for realisering og vekst for industrialisert taredyrking i Norge. Taredyrkingen skal bli lønnsom ved å håndtere store mengder biomasser med lave operasjonelle kostnader. Det er sentralt å kvalitetsbevare taren tilstrekkelig ombord i fartøyene for å sikre levering av råvarer med forutsigbar kvalitet til markedet.

Den primære produksjonen av tare fra fartøyene vil være store volum til fôr, bioenergi, gjødsel eller andre produkter, og kan ved lønnsom produksjon gi tilstrekkelig produksjonsvolum for industriell utvikling.

Den sekundære produksjonen av tare fra fartøyene vil være til mat og andre høyere prisede produkter med for lite volum for industrialisering alene, men som ved å inngå i en sekundærproduksjon kan bidra til lønnsomhet.